Heemkring De Drie Rozen vzw

Heemkring De Drie Rozen is actief sinds 1965 en werd in 1971 een vzw met als doel het bewaren, bestuderen, bekendmaken en doen waarderen van het heem. De vzw heeft 3 heemhuisjes (werkmanshuisjes) in beheer.
De heemkring verzorgt een driemaandelijks tijdschrift en een nieuwsblad (maandelijks, uitgezonderd in augustus).

Activiteiten
Wat valt er te beleven in onze heemkring ? Er worden culturele- en ontspanningsactiviteiten ingericht zoals voordrachten, wandelingen, uitstappen, bezoeken en eigen tentoonstellingen. Zowel leden als niet-leden zijn welkom op het merendeel van onze activiteiten.
Ons Erfgoed
Wij beschikken over een documentatiecentrum met tijdschriften, boeken, beeldmateriaal, enz en ook heemkundige objecten. Alles wordt opgenomen in een digitale inventaris georganiseerd in een aantal collecties. Verder houden we een groot aantal persoonsgegevens (genealogie) bij en doen aan familiekunde. Wij baten een museum uit waar we oude ambachten op een realistische manier tentoon stellen. Verder werken wij mee aan de zorg voor het roerend en onroerend erfgoed in de gemeente.
Kronieken
Hier vindt u informatie over figuren die hun stempel hebben gedrukt op 's-Gravenwezel en erbuiten, allerlei wetenswaardigheden en ook de geschiedenis van de gemeente.
Publicaties
U kan hier de inhoudstafel inzien van ons driemaaandelijks tijdschrift en al onze publicaties.
Organisatie
Ontdek wie de zaak doet draaien en hoe je lid kan worden en eventueel een bijdraqe leveren aan de bevordering van onze activiteiten en de bewaring van ons erfgoed.

Heet van de naald : Onze website is totaal vernieuwd. Graag uw mening en/of suggesties voor verbetering.
Contacteer ons

Laatste bijwerking : RD 11/8/2017