Heemkring De Drie Rozen vzw

Documentatie Centrum


Onze documentaire collectie in samenhang met de andere collecties laten toe om een belangrijk aantal documenten te consulteren. Je kan die collecties consulteren via deze link. Contacteer het bestuur voor de nodige toegangscodes.

Laatste bijwerking : RD 17/8/2017