Heemkring De Drie Rozen vzw

Trage Wegen


Onze documentaire collectie bevat een aantal collecties waaronder een collectie 'Trage Wegen' met een beschrijving van de trage wegen die zich op het grondgebied van onze gemeente bevinden. Je kan die collecties consulteren via deze link. Contacteer het bestuur voor de nodige toegangscodes.

Laatste bijwerking : RD 17/8/2017