Heemkring De Drie Rozen vzw

Pastoors te 's-Gravenwezel

PeriodeNaam
1305Fr. Daniel, curatus
1443Fr. Amandus Ghereyders, notarius publicus
1521Fr. Jaspar Baersdonck
1530Fr. Joannes de Hase, overleden op 16 september 1530
1562Fr. Nicolaus Blexius, tot in 1575 of later
1597-1610Fr. Joannes Hasius, overleden op 8 maart 1610
1610-1612Fr. Augustinus Hoogschaert
1613-1617

Leenaert Schoofs alias Marcelis. Geboren te Brecht in 1582. Was achtereenvolgens Norbertijner Kanunnik van Sint-Michiel te Antwerpen, pastoor te 's-Gravenwezel, Zandvliet en Merksplas. Het was in de tijd dat in onze gewesten de pest heerste. Hij verzorgde er velen tot de vreselijke ziekte hem tenslotte zelf aantastte te Merksplas. Hij overleed hier in de uitoefening van zijn ambt op 6 september 1636. Hij was Latijns levensbeschrijver van Leonardus Lessius uit Brecht.

1618-1655 Fr. Adrianus van Cuyck. Overleden op 6 februari 1658
1655-1673 Fr.Evermodus Scholiers. Overleden 30 juni 1673
1673-1676 Fr. Tancredus De Vries. Overleed op 15.2.1676
1676-1707 Fr. Philippus Godefridus Van der Donck. Overleden op 30 maart 1707.
1707-1721 Fr. Gabriƫ1 Leerse. Overleden op 18 juli 1721
1721-1730 Fr. Herman-Jozef de Wynants, geboren te Praag in Bohemen in 1672 en overleden op 13 mei 1730 te 's-Gravenwezel.
1730-1759 Fr. Siardus Schaep. Overleden op 11 april 1759.
1759-1792 Fr. Paulus van der TON
1792-1803 Fr. Marcellus van Rossem uit Vrasene. Overleden op 27 september 1803.
1804-1811 Fr. Michael Verborgstadt. Wordt in 1811 pastoor te Beerse. Hij was geboren te Zoerle en geprofest in 1785. Overleed te Beerse op 20 october 1821. Het was de laatste Michielsheer te Beerse.
1811-1817 Fr. Josenhus Gregorius De Moor, gewezen predikheer, overleden op 11 april 1817.
1817-1833 Fr. Adrianus (Aug.) Verheyen uit Noorderwijk (1768). Nam ontslag in 1833 en overleed te Hoogstraten op 11 september 1835.
1833-1851 Cornelius Broeckx, geboren te Wechelderzande in 1797. Overleden te 's-Gravenwezel 4 december 1851.
1851-1854 Jacobus van Keilecom. Antwerpen 1804 - 's-Gravenwezel 7 october 1854.
1854-1877 J.B.Soebert (Antwerpen 1806) overleden op 13 augustus 1877.
1877-1907 Henricus Josephus Vanderheyden, geboren te Turnhout in 1842, overleden op 10 juli 1907.
1907-1924 Carolus-Joannes Van Nylen, geboren te Antwerpen in 1849, overleden op 3 juli 1924.
1924-1937 Ludovicus Jacobs uit 0elegen, geboren op 30 april 1878. Priester gewijd te Mechelen in 1905. Oorlogsaalmoezenier, pastoor te 's-Gravenwezel van 8 juli 1924 tot Goede Vrijdag 1937.
1937-1950 Constant Roosens, geboren te Merksem op 18 september 1883, priester gewijd op 18 september 1908. Was doctor in de geschiedenis, toonde een zeer brede belangstelling voor heemkunde en zijn volk. Hij was zeer populair en kwam bijgevolg in conflict met de hier nog heersende feodale toestanden. Werd overgeplaatst (op eigen verzoek) naar Merksem en kon zich daar ontplooien in de Oudheidkundige Kring, overleden te Merksem op 19 december 1964.
1950-1966 Alfons Kesters, geboren te Schoten op 11 januari 1894. Priester gewijd te Mechelen op 23 september 1917. Overleden op 16 juli 1966.
1956- Paul Heymans, geboren te Mariakerke in 1912. Priester gewijd te Mechelen in 1937. Kwam van Lillo naar 's-Gravenwezel.
A. VERBEECK (bewerking RD)

Laatste bijwerking : RD 17/8/2017