Heemkring De Drie Rozen vzw

Driemaandelijks tijdschrift 1967-1969

Jaar/Nr Editie Titel
1967-0001 1967 Driemaandelijks tijdschrift 1e jaargang nr 1
 1. Frans Ghys - De naam 's-Gravenwezel
 2. Frans Ghys - Rechtspleging in de Middeleeuwen - p 4
 3. Frans Ghys - Van diverse avonturen - p 4
 4. André Verbeeck - Grepen uit het volksleven te 's-Gravenwezel - p 5-8
 5. André Verbeeck - Geschiedenis van de post in ons dorp - p 9-10
 6. NN - Over 's-Gravenwezelse stamfamilies p 11-12
 7. NN - Wetenswaardigheden omtrent ons dorp - p 14
 8. NN - Kasteel van 's-Gravenwezel - p 15-16
 9. NN - Neringdoeners in onze gemeente - p 17
 10. NN - De Kaak - p 18
1967-0002 1967 Driemaandelijks tijdschrift 1e jaargang nr 2
 1. Verbeeck André - Wisselvalligheden van de Spaanse tijd p 3-4
 2. ? - Lijst van enkele kerkmeesters van het oude regime p 5-6
 3. Ghys Frans - Tistje pagina 7-8
 4. Ghys Frans - Op het boerenheem te 's-Gravenwezel p 11-13
 5. Ghys Frans - Grepen uit het volksleven te 's-Gravenwezel p 14-17
 6. ? - Ons gemeentewapen p 18
1967-0003 1967 Driemaandelijks tijdschrift 1e jaargang nr 3
 1. Verbeeck André - Vasten en vrijen in de kempen p 4
 2. Ghys Frans - Op het boerenheem (vervolg) p 5-8
 3. Verbeeck André - Drossaerts - p 9
 4. Verbeeck André - Armenmeesters - p 10-12
 5. Ghys Frans - Grepen uit het volksleven te 's-Gravenwezel (vervolg) - p 13-18
1967-0004 1967 Driemaandelijks tijdschrift 1e jaargang nr 4
 1. Stas Aug. P. Henri - Bijdrage tot de geschiedenis van 's-Gravenwezel en Sint-Job-in't-Goor p 3-8
 2. Ghys Frans - Vroegere benamingen van streken en velden te 's-Gravenwezel p 9-10
 3. Verbeeck André - 's-Gravenwezel in 1830 p 11
 4. Ghys Frans - Grepen uit het volksleven te 's-Gravenwezel ( vervolg) p 12-16
 5. Ghys Frans - Op het boerenheem (vervolg) p 16-20
1968-0001 1968 Driemaandelijks tijdschrift 2e jaargang nr 1
 1. Aug. P. Henri Tas - Bijdrage tot de geschiedenis van 's-Gravenwezel en Sint-Job-in 't-Goor (vervolg en slot) - p 4-8,
 2. Ghys Frans - Grepen uit het volksleven te 's-Gravenwezel (vervolg) - p 11-13
 3. A.B - Ik hou van m'n dorpje en toch.... - p 14-15
 4. Ghys Frans - Op het boerenheem te 's-Gravenwezel (vervolg) - p 16-18
 5. Ghys Frans - Oude stroperij te 's-Gravenwezel - p 19-23
1968-0002 1968 Driemaandelijks tijdschrift 2e jaargang nr 2
 1. Kempenaar - Herinneringen mijner jeugd p 27-30
 2. Ghys Frans - Grepen uit het volksleven (vervolg en slot) p 31-33
 3. Ghys Frans - " Een kasteelrat" te 's-Gravenwezel in 1566 p 34-35
 4. Ghys Frans - Oude stroperij te 's- Gravenwezel (vervolg) p 36-38
 5. Verbeeck André - 's-Gravenwezel onder de Oostenrijkers p 39
 6. Verbeeck André - Lijst der schepenen onder het oude regiem p 40-42
1968-0003 1968 Driemaandelijks tijdschrift 2e jaargang nr 3
 1. Ghys Frans - Zo was het vroeger p 74-78
 2. Vogelvriend - Vogels in de kempen p 79-81
 3. Ghys Frans - Boere trouwfeest van Marieke Spellekop blz. 82-86
 4. Verbeeck André - De Oostenrijkse tijd p 87-91
 5. Verbeeck André - Pastoors van 's-Gravenwezel p 92-93,
1968-0004 1968 Driemaandelijks tijdschrift 2e jaargang nr 4
 1. Ghys Frans - Zo was het vroeger p 95-97
 2. Kempenaar - Herinneringen mijner jeugd p 98-101
 3. Ghys Frans - Boere trouwfeest van Marieke Spellekop p 102-106
 4. Arg. Van Nederzwalm - Kempenaars heimat p 107-108
 5. Verbeeck André - Bezoek aan het kasteel p 109-110
1969-0001 1969 Driemaandelijks tijdschrift 3e jaargang nr 1
 1. Verbeeck André - Geschiedenis van onze kerk p 2-4
 2. Ghys Frans - Boeren trouwfeest van Marieke Spellekop (vervolg) p 5-6
 3. Wezelnaar - Nieuwjaarzingen en Nieuwjaarwensen in de kempen p 7-8
 4. K.B - Drie jaar kring leven of hoe het groeide p 9
1969-0002 1969 Driemaandelijks tijdschrift 3e jaargang nr 2
 1. Ghys Frans - Baron Pierre de Caters en het vliegwezen p 14-18
 2. Stas Aug. P. Henri - 's-Gravenwezelse families - Genealogie Gillès de Pélichy p 19-21
 3. Brijs L. - Volkshumor van bij ons p 22-23
1969-0003 1969 Driemaandelijks tijdschrift 3e jaargang nr 3
 1. Broeckhoven Marc - Figuren van bij ons "Fik Tubbax" p 25-26
 2. Lamps J. - 's-Gravenwezel onder de bezettingstijd periode 1813-1820 p 26-28
 3. Ghys Frans - 't Herbergske "Het mereltje" p 29-31
 4. Baeten Robert - Maarten Van Rossum een aanval op Antwerpen in 1542 p 32-34
1969-0004 1969 Driemaandelijks tijdschrift 3e jaargang nr 4
 1. Lamps J. - 's-Gravenwezel onder de bezettingstijd. Periode 1813 tot 1820 p 38-39
 2. Breughelmans Henri - Bezoek aan een 's-Gravenwezels gebouw p 40-42
 3. Ghys Frans - Zo was het vroeger p 43-44-45
 4. Breughelmans Henri - Pieter Brueghel-de eerste heemkundige p 46-48

Laatste bijwerking : RD 14/8/2017